Odstávky

Poruchy na verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v lokalite Nový Martin:

VEREJNÝ VODOVOD

 MESTO  ADRESA   TERMÍN PLÁNOVANEJ ODSTÁVKY    POZNÁMKA
Martin Potočná, 036 01 Martin 27.4.2020 odstávka z dôvodu havárie na verejnom vodovode
Martin Potočná, 036 01 Martin 5.5.2020 odstávka z dôvodu havárie na verejnom vodovode
       
       

VEREJNÁ KANALIZÁCIA

 MESTO  ADRESA   TERMÍN PLÁNOVANEJ ODSTÁVKY    POZNÁMKA
       
       
       
       

 

Plánované odstávky verejný vodovod a verejná kanalizácia lokalita Nový Martin:

VEREJNÝ VODOVOD

 MESTO  ADRESA   TERMÍN PLÁNOVANEJ ODSTÁVKY    POZNÁMKA
       
       
       
       

VEREJNÁ KANALIZÁCIA

 MESTO  ADRESA   TERMÍN PLÁNOVANEJ ODSTÁVKY    POZNÁMKA