Kariéra

Patríme medzi dynamicky sa rozvíjajúce spoločnosti, k čomu prispieva najmä profesionalita a spoľahlivosť vlastných zamestnancov. Do nášho tímu preto hľadáme ľudí, ktorí k svojej práci pristupujú s nadšením, rešpektom, iniciatívne a zodpovedne

Ak rozmýšľate o kariére vo v našej spoločnosti, v tejto sekcii nájdete zoznam voľných pracovných pozícií. Jedna z nich môže byť Vaša.

Svojim zamestnancom ponúkame ako protihodnotu za ich odbornosť, vynakladanú energiu a prejavovanú lojálnosť:

  • príležitosť pracovať v modernej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti
  • možnosť kariérneho rastu
  • podporu vzdelávania
  • priateľskú pracovnú atmosféru
  • celodenný pitný režim